The Farm Yard Llama Project

Die Plaaswerf

Llama Projek

Wag ‘n Bietjie Kampterrein en Die Plaaswerf is in 1997 gestig. As ‘n familiebesigheid was ons in staat om vir die afgelope 23 jaar uitstaande diens aan verskeie skole, kerke en ander groepe te lewer. Ons werksmag bestaan uit 35 voltydse en 4 deeltydse personeellede. In totaal onderhou ons ongeveer 70 mense direk deur die besighede.

 

Covid-19 het ‘n enorme invloed op besighede in Suid-Afrika. Ons twee besighede is geen uitsondering hierop nie en die laaste paar maande was besonder uitdagend vir ons. As ‘n direkte gevolg van die inperkingsmaatreëls het ons geen besigheid of inkomste vanaf kliënte ontvang sedert middel Maart 2020 nie. Ons is onseker oor wanneer ons industrie weer toegelaat sal word om normaal te funksioneer, veral vanweë die feit dat ons kliënte hoofsaaklik uit skool- en kerkgroepe bestaan. Verder het die Departement van Onderwys alle uitstappies en buitemuurse aktiwiteite vir skole vir die res van die akademiese jaar gekanselleer en daarmee effektiewelik ongeveer 95% van ons inkomste afgesny.

 

Dit het ons in ‘n posisie geplaas waar ons genoodsaak was om alternatiewe befondsing te verkry. Ten spyte van verskeie aansoeke kon ons ongelukkig nie daarin slaag om enige hulp in die vorm van lenings te bekom nie. Geeneen van die banke is bereid om geld te leen aan besighede binne die Toerisme- en Gasvryheidsbedryf nie aangesien daar geen manier is waarop hul kan voorspel wanneer die bedryf weer na normaal sal terugkeer nie. Ons maandelikse uitgawes is sover as moontlik gesny maar vaste uitgawes bly steeds hoog.

 

In ‘n poging om die oorlewing van beide Wag ‘n Bietjie en Die Plaaswerf te verseker het ons besluit om “The Farm Yard Llama Project” te loods. Die doel van fondse wat op hierdie wyse bekom word is om ons in staat te stel om steeds na ons diere om te sien en te help met die maandelikse uitgawes wat ons steeds moet betaal. Dit sal ons in staat stel dat beide Wag ‘n Bietjie en Die Plaaswerf nog vir baie jare in die toekoms leerders en ander besoekers sal kan verwelkom.

Ons wil jou dus hiermee uitnooi om deel te word van "The Farm Yard Llama Project” deur vir die volgende 6 maande ‘n maandelikse bydrae van R 200.00 aan die projek te maak. Ons bankbesonderhede is as volg:

Alle ondersteuners van hierdie projek wat vir die tydperk bydra, sal as ‘n donateur van die Llama Projek erken word op ‘n spesiale naambord wat in 2021 opgerig sal word. Drie Sondae in 2021 sal ook geïdentifiseer word waartydens donateurs en hul gesinne ons terrein gratis kan besoek en heerlik ontspan. Hierdie Sondae sal eksklusief wees vir ons donateurs aangesien ons nie gewoonlik oop is vir die algemene publiek nie.

Ons wil jou graag bedank vir jou oorweging van hierdie projek. Vir meer inligting aangaande ons besighede besoek gerus ons webwerf by www.wagnbietjiecamp.co.za of ons Facebook bladsye “Wag ‘n Bietjie Camp Site” en “The Farm Yard/Die Plaaswerf”.

Baie dankie

Burrie, Erika, Faansie & Yolandé

Use the arrows or swipe to see more images.

Kontak ons vandag!

Om jou skool of kerkgroep se volgende kamp te reël

Fasiliteite is slegs beskikbaar vir skool en kerkgroepe. Ons is nie 'n kampeerterrein vir tente, karavane, individuele of families nie.